fornybar energi

 

 

     Siden etableringen  i  2006  har Nordavind

     levert senior konsulent tjenester og utøvd

     aktivt eierskap  innenfor  fornybar  energi.

 

     Vindmøllefabrikanten Gaia-Wind er et

     sentralt engasjement.

 

 

Etter oppkjøpet i 2006 er over 400  Gaia-Wind 133-11kW vindmøller solgt, bygget og levert i UK, Danmark, Italia og USA.  Før det ble det på 10 år levert 100 møller,  det meste i Danmark. Husstandsmøllene forsyner frittliggende private eiendommer eller mindre bedrifter med billigere, egen-produsert fornybar energi.  Nå i 2011, etter vellykket oppstart av vår nye fabrikk i Glasgow, passerer Gaia-Wind Ltd og AS 30 ansatte og 70 millioner kroner i årlig omsetning.

 

Nordavind’s videre engasjement som medeier i Gaia-Wind fokuseres fremover på styrearbeid, samt forretnings- og eierskaps-utvikling. 

 

Dette åpner samtidig kapasitet for nye oppdrag.

 

 

Norsk Dansk Vind AS © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

www.nordavind.eu