fornybar energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbyr kompetanser innenfor:

 

ü Vindkraft og bølgekraft

 

ü SCM og leverandørstyring

 

ü Komponent og system evaluering

 

ü Teknisk og kommersiell due diligence

 

ü Forretningsutvikling og entreprenørskap

 

Med utgangspunkt i Stavanger tar vi nå nye oppdrag i Norge, Danmark, UK eller andre steder. Oppdragsgiver er gjerne investor, utbygger, leverandør eller andre innenfor fornybar energi.

 

Vi arbeider enten i oppdragsgivers egen organisasjon eller ved siden av. Lengre oppdrag bidrar oftest bedre til langsiktig utvikling av kompetanser internt hos oppdragsgiver.  Men avhengig av kapasitet løses også enkeltstående oppgaver.

 

Uansett oppdragets omfang; et godt resultat for våre kunder sikres gjennom ærlig dialog og god avklaring av forutsetninger og forventninger. Samarbeidet mellom senior konsulent og kunde / oppdragsgiver forankres i kompetanse og profesjonell integritet.

 

Norsk Dansk Vind AS © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use